top of page
222.jpg

Rya Kyrkoruin

Rya gamla kyrka, en imponerande ruin från slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet, med sitt ursprungliga långhus och rakslutna kor.

 

Under 1400-talet försågs den med valv, kalkmålningar och ett vapenhus, men församlingen hade svårt att bevara den i gott skick. År 1856 beslutades att bygga en ny kyrka, och år 1875 såldes inventarierna och taket på auktion.

Rya Kyrkoruin (För webb)13.jpg
Rya Kyrkoruin (För webb)25.jpg
444.jpg

Kvar lämnades endast gråstensmurarna som försämrades fram till 1941 när ruinen restaurerades. Ruinen har under årens lopp fortsatt att restaureras och idag används kyrkoruinen vid friluftsgudstjänster, bröllop och dop.

Rya Kyrkoruin ligger i anslutning till Ingeborrarp, det går en ca 1 km lång och vacker stig upp till Rya Kyrkoruin.

Hitta hit, se på karta här!

bottom of page