top of page

Våra kommunala skolor

I Örkelljunga kommun finns sju grundskolor varav sex stycken har förskoleklass. Detta är fler än i de flesta kommuner med tanke på att elevunderlaget endast uppgår till cirka 900 elever.

Våra högstadieelever går på Kungsskolan i Örkelljunga.

222.jpg

Utbildnings -
centrum

I centralorten finns också vårt Utbildningscentrum, som integrerar komvux och annan vuxenutbildning med bland annat ett modernt lärcenter som ger möjlighet till högskolestudier på distans.

Mer information och kontaktuppgifter för alla våra skolor

finner du HÄR.

Skolor (för webb).jpg
Skolor (för webb) 11.jpg
444.jpg

Beringsskolan i

Örkelljunga

Beringskolan ligger i centrala Örkelljunga med skog och sjöar inpå knutarna, samtidigt finns närheten till busskommunikationer, bibliotek, simhall med mera.

 

Beringskolan växer och har idag ca 350 elever i årskurserna F-6. Årskurserna är två- eller treparallelliga. På Beringskolan finns ca 70 medarbetare.

Skolan är integrerad med anpassad grundskola.

 

På Beringskolan finns även fritidsverksamhet för samtliga elever i årskurs F-6 fördelade på fyra olika fritidsavdelningar.
Skolbiblioteket är bemannat av skolbibliotekarie nästan varje dag.

 

Beringskolan kännetecknas av stimulerande miljö, kompetent personal, ambitiösa elever och studiero.

333.jpg

Ekets skola i Eket

Ekets skola är en enparallellig F-6 skola med cirka 80 elever och kännetecknas som den lilla skolan med det stora hjärtat. Vi arbetar för att ge alla elever på skolan förutsättningar för att utveckla en sund själ i en sund kropp genom att ha extra fokus på elevernas psykiska och fysiska hälsa.

 

Miljön på Ekets skola inbjuder till lek och lärande såväl inne som ute. Vi värnar om elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling i samspel med andra. Vi arbetar tillsammans utifrån gemensam värdegrund i samarbete med föräldrarna grundat på trivsel, samarbete, respekt, medbestämmande, arbetsglädje och kreativitet.

 

På Ekets skola arbetar vi tydligt strukturerat och rättssäkert gentemot våra elever. Vi sätter eleven i fokus.

På skolan finns fritidsledare, lärarassistent som arbetar i åk F-6, speciallärare samt tillgång till skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog.

 

I nära anslutning till skolan finns en idrottshall och skogen ligger nära skolområdet. Skolbibliotek finns i skolan och har ett nära samarbete med undervisande personal och barnen. All skolmat lagas i skolans skolmatsal.

Förskolan Kotten med sina 2 avdelningar ligger inom samma område som skolan.

 

Skolan har ett fritidshem med ca 50 elever och är öppet mellan 06.15-18.30. Fritidshemmet arbetar hand i hand med skola och förskola.

Skolor (för webb) 19.jpg
Skolor (för webb) 24.jpg
333.jpg

Von Reisers skola

i Åsljunga

Von Reisers skola i Åsljunga är en F-6 skola med cirka 83 elever. Miljön på von Reisers skola inbjuder till lek och lärande såväl inne som ute. Vi värnar om elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling i samspel med andra.

 

Vi arbetar tillsammans utifrån gemensam värdegrund i samarbete med föräldrarna grundat på trivsel, samarbete, respekt, medbestämmande, arbetsglädje och kreativitet.

På von Reisers skola arbetar vi tydligt strukturerat och rättssäkert gentemot våra elever. Vi sätter eleven i fokus.

På skolan finns lärarassistenter, speciallärare samt tillgång till skolsköterska, skolkurator och psykolog.

I nära anslutning till skolan finns en stor idrottshall och både skog och sjö ligger intill skolområdet. Bibliotek ligger i samma byggnad som skolan och vi har ett nära samarbete med bibliotekarien.
 

Von Reisers skola har ett fritidshem med ca 40 elever och som är öppet mellan 06.15-18.30.

333.jpg

Bokelundaskolan i

Skånes Fagerhult

Bokelundaskolan är en F-6 skola med omkring 100 elever. Skolan ligger nära naturen och har skogen som granne. Vi har en stor skolgård som inbjuder till lek och ger eleverna en lugn och trygg lekmiljö.

 

Skolan inrymmer även ett fritidshem och ett bibliotek som är centralt placerat. Alla lokaler är sammanbyggda, förutom idrottshallen som ligger strax intill skolan, vilket ger eleverna möjlighet att röra sig mellan aktiviteter i bibliotek, idrottshall, fritidslokaler och klassrum. Matsalen ligger också centralt och är även en samlingslokal.

 

Eftersom skolan är en förhållandevis liten enhet har personalen alla möjligheter att lära känna och se alla elever. Alla på Bokelundaskolan gör sitt bästa för att tillgodose olika elevers behov, ge dem lagom stora utmaningar och få dem att känna glädje och nyfikenhet inför allt vad skolan har att erbjuda.

 

Vi har behörig, kompetent personal med skilda utbildningar för att möta elever med olika behov. All personal arbetar medvetet med matematik och språk-, läs- och skrivinlärning i tidig ålder. Förskoleklass och fritidshem vistas mycket ute i skog och mark.

 

Skolans lokaler inhyser även förskola och fritidsgård.

Vi välkomnar alla barn och föräldrar till en varm, trevlig, intressant och spännande skolmiljö!

Skolor (för webb) 15.jpg
NYA skolor (för webb) 2.jpg
333.jpg

Mårdenskolan

i Örkelljunga

Mården skolan är en F-6 skola som ligger med omkring 170 elever som har ett lugnt men ändå centralt läge mitt i Örkelljunga.

 

Den lummiga skolgården är helt avskärmad från all trafik och ger eleverna en lugn och trygg lekmiljö.

Alla lokaler är sammanbyggda, vilket ger eleverna möjlighet att fritt röra sig mellan aktiviteter i bibliotek, idrottshall, fritidslokaler och klassrum.

 

Eftersom skolan är en förhållandevis liten enhet har personalen alla möjligheter att lära känna och se alla elever. Vi gör alla vårt bästa för att tillgodose de olika elevernas behov, ge dem lagom stora utmaningar och få dem att känna glädje och nyfikenhet inför allt vad skolan har att erbjuda.

 

Skolan inrymmer även ett fritidshem.

Vi välkomnar alla barn och föräldrar till en varm, trevlig, intressant och spännande skolmiljö!

333.jpg

Kungsskolan i

Örkelljunga

Kungsskolan är en 7-9 skola som ligger centralt i Örkelljunga.

Kungsskolan är den lilla skolan med de stora visionerna, med en atmosfär som präglas av personligt engagemang och stor förhoppning om att eleverna utvecklas till harmoniska och kritiskt tänkande samhällsmedborgare.

Skolor (för webb) 4.jpg
NYA skolor (för webb) 1.jpg
333.jpg

Fristående skolor &

förskolor

Förutom kommunala förskolor finns det även fristående förskolor. Kännetecknande för dessa förskolor är att de har en annan huvudman (ägare) än de som anordnas av kommun eller region.

Förteckning över fristående skolor

Solängskolan

Västra Spång 357
286 92 ÖRKELLJUNGA
Tel: 0435-44 84 84
rektor@solangskolan.se

Solängskolans webbplats

Mer information

Mer information och kontaktuppgifter för alla våra skolor

finner du HÄR.

bottom of page