top of page
222.jpg

Sugen på att
fiska?

Bland natursköna skogkantade sjöar finns stora möjligheter till varierande och spännande fiske.

Läs mer om vilka fiskevatten och arter vi har i Örkelljungas kommun. För mer info besök iFISKE.se

 

Fedinge - och Fagerhultasjön

Hjälmsjön / Pinnån

Lilla Hålsjön (Trollsjön)

Vemmentorpssjön

Värsjön

Åsljungasjön

Fiske (Magnus Trollsjön) WEBB08.jpg
Fiske (Magnus Trollsjön) WEBB06.jpg
444.jpg

Fedinge - och Fagerhultasjön

De två sjöarna ligger i Skånes Fagerhult. De är omgivna av skog och har en del vass. Vattnet är brunt med dålig sikt. Här kan fiskaren med fördel stå vid kanten och kasta på gäddor som gömmer sig i vassen. Det går också bra att meta abborre, men de största är inte vid kanten utan då behöver man ta sig ut på sjön. Dock med egen båt, eftersom det inte finns någon båtuthyrning.

Brygga finns det vid badplatsen i Skånes Fagerhult. Det ska gå att sjösätta båten bredvid bryggan.

- Fiskarter som du kan fiska efter här är abborre, brax, gädda, karp (som alltid skall återutsättas), mört och ål.

Hjälmsjön / Pinnån

Hjälmsjön är en typisk sjö för trakten, med ett antal djuphålor på ungefär 9 meter. Pinnån har sitt flöde in och ut ur Hjälmsjön och vattenflödet varierar ganska mycket över året, beroende på nederbörden. I Pinnaån finns det både mindre forssträckor och lugnvatten.

- Fiskarter som du kan fiska efter här är gös, bäcköring, sutare, abborre, brax, gädda, karp (som alltid skall återutsättas), sarv, mört och ål.

Lilla Hålsjön (Trollsjön)

Ett av Skånes populäraste put and take-vatten. En välskött liten sjö med ett stort antal bryggor att fiska ifrån. Kontinuerlig utsättning av regnbåge och öring, det finns alltid bra med fisk i sjön.

- Fiskarter som du kan fiska efter här är rikligt med regnbåge.

333.jpg

Vemmentorpssjön

Fiska i Vemmentorpssjön, norr om Örkelljunga. Precis intill sjön finns en brygga, grillplats och boule bana.

- Fiskarter som du kan fiska efter här är gädda, abborre och mört.

Värsjön

Värsjön ligger drygt 3 km från samhället Skånes Värsjö. Sjön är ett av EU särskilt utsett Natura 2000 område, som Sverige åtagit sig att särskilt skydda. Värsjön har valts ut för dess speciella karaktär, en ovanlig flora och ett unikt djurliv som ska bevaras för framtiden.

Värsjön är mest känd för att i århundraden haft ett bestånd av svensk flodkräfta. Beståndet slogs ut av kräftpest år 2001 men håller på att återskapas genom utsättningar. Beståndet är i en etableringsfas och mycket känsligt så det är viktigt att reglerna kring fiske och båtar följs i detalj.

- Fiskarter som du kan fiska efter här är gädda, abborre, mört, sutare och ål.

Åsljungasjön

Fiska i en av kommunens större sjöar. Vackert belägen vid idylliska byn Åsljunga. Pinnån har sitt flöde in och ut ur Hjälmsjön och vattenflödet varierar ganska mycket över året, beroende på nederbörden. I Pinnaån finns det både mindre forssträckor och lugnvatten.

- Fiskarter som du kan fiska efter här är abborre, brax, gädda, karp (som alltid skall återutsättas), mört och ål.

fiske ny01.jpg
bottom of page