top of page

Våra vandringsleder

Våra leder ger dig fantastiska möjligheter att upptäcka och utforska naturen till fots. Vi har olika typer av vandringsleder från korta dagsturer till de mer utmanande där du kan campa längs vägen. Så ta på dig dina vandringskänger, packa din ryggsäck och ge  dig ut på en spännande tur för att uppleva naturens underverk och skapa minnen för livet.

222.jpg

Åsljungasjön
Runt

Åsljungasjön runt är en vacker och populär sträcka för vandrare och löpare. Den tar dig runt hela den natursköna  Åsljungasjön, över vackra broar och igenom bokskogen. Sträckan erbjuder en mix av naturlig skönhet och fridfullhet, med skogar och vattendrag längs vägen. Längs leden finns 8 Kulturpelare med information om bygden. Grillplatser hittar du här!

Hitta hit, se på karta här!

Längd: Slingan är 4,5 km och det tar ca 60 minuter att gå.

Markering: Orange (Skåneleden).

 

Underlag: Stig med fast grusunderlag längs sjön i skogskant.

Åsljungasjön runt.jpg
Pinnåresarvatet 1.jpg
222.jpg

Pinnå-
Naturresarvat

Pinnåreservatet är ett stycke unik natur mitt i Örkelljunga samhälle. Det sträcker sig från Pinnåns utlopp ur Hjälmsjön i nordost till Lyckstaberg i sydväst. I mellersta delen av området får man ett intryck av att vandra i en mindre regnskog. Grillplatser hittar du här!

Hitta hit, se på karta här!

Längd: 4,3 km, 1,6 km och 0,5 km.

 

Markering: Röd, ljusgrön och orange (Skåneleden).

Underlag: En del av reservatet är asfalterat med belysning. Terrängen består av en bergsluttning, strandskog och stigar. Delar av leden är spångad. Den kortaste slingan är tillgänglighetsanpassad.

222.jpg

Abborraleden

Abborraleden är ett tillgänglighetsanpassat rekreationsområde runt Abborrasjön i Örkelljunga. Slingan runt Abborrasjön är 1,2 km men sammanräknat med gångstråket till och från Örkelljunga centrum är sträckan ungefär 4,6 km. Hela sträckan är upplyst av lampor. Grillplatser hittar du här!

 

Hitta hit, se på karta här!

Längd: 1,2 km.

 

Markering: Grön.

Underlag: Grus och asfalt.

Abborraleden.jpg
Lärkesholms strövområde.jpg
222.jpg

Lärkesholms
Strövområde

Här hittar du ett av Örkelljungas absolut vackraste naturområden. 1972 öppnades området norr om sjöarna upp som strövområde. Flera stigar genomkorsar området med öppna betesmarker, löv och barrskog. Vid sjöarna finns grillplatser och badmöjligheter. Skåneleden passerar genom strövområdet. Grillplatser hittar du här!

Hitta hit, se på karta här!

Längd: Slingan är 4,5 km lång, tar cirka 50 minuter att gå.

 

Markering: Röd, blå och orange (Skåneleden).

Underlag: Stigar, öppna betesmarker och skog.

222.jpg

Grytåsa
Strövområde

I Grytåsa strövområde, som ligger strax söder om Örkelljunga tätort, kan du njuta av naturen på olika sätt. Till exempel vandra på underbara vandringsleder, se de betande djuren, cykla genom området på den naturliga cykelstigen och ta en paus vid fågeltornet vid Flinka sjö.

Hitta hit, se på karta här!

Längd: Röd slinga är 3,3 km och gul slinga 4,4 km.

 

Markering: Röd, gul och orange (Skåneleden).

Underlag: Stigar, öppna betesmarker och skog.

Biljett 2.jpg
Bagarboden ny.jpg
222.jpg

Skåneleden SL 1

Skåneledens kust till kustled passerar genom Örkelljunga. Totalt 4,3 mil av den totala sträckan 125 mil ligger inom Örkelljunga kommun i tre olika etapper.

 

Etapp 11, Hårsjö till Lärkesholm är en relativt enkel led att vandra. Etapp 12 och 12a, Lärkesholm till Bjärabygget samt Lärkesholm till Grytåsa är betydligt mer kuperade och därför av en högre svårighetsgrad. Stövlar kan behövas vid vissa passager i den bitvis kuperade vandringsleden, som löper genom mycket vacker och omväxlande natur.

222.jpg

Skåneleden
Etapp 11

Hårsjö – Lärkesholm

 

Längd: 20 km.


Markering: Orange.


Underlag: Varierande terräng, mer än 50% av etappen går på asfalt- eller grusväg. Lättsam vandring på småvägar.

Hitta hit, se på karta här!

Vandring & Grytåsa 22.jpg
Vandring & Grytåsa 16.jpg
222.jpg

Skåneleden
Etapp 12

Lärkesholm - Bjärabygget

 

Längd: 13 km.
 

Markering: Orange.
 

Underlag: Varierade terräng, mer än 50% av etappen går på naturstig. Stigar, småvägar och kilometervis med spångad led.

Hitta hit, se på karta här!

222.jpg

Skåneleden
Etapp 12a

Lärkesholm - Grytåsa

 

Längd: 17 km.
 

Markering: Orange.
 

Underlag: Varierande terräng, mer än 50% av etappen går på naturstig. Genom kuperad skog och ut på öppen landsbygd.

Hitta hit, se på karta här!

Vandring & Grytåsa 19.jpg

SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD

bottom of page